Добре дошли в портала на проекта ASPires
 

Горските пожари представляват един от основните рискове за природата и защитените горски територии. Откриването на пожара в ранна фаза остава едно от най-големите предизвикателства за изследователите и институциите, участващи в системите за управление на кризи в Европа.

Проектът разработва нов модел на информационна система за ранно откриване, наблюдение и прогнозиране на горските пожари в области от особена важност, осигуряващ висока точност на оценката за опасност от пожар.

Целта на проекта е да разработи усъвършенствани концепции за изграждане на системи за ранно откриване на горски пожари, които да интегрират сензорни мрежи и мобилни (drone) технологии за събиране на данни в съществуващите информационни системи за управление на кризи (CMIS).
 

Благодарим Ви за проявения интерес

Екипът на проект ASPires

Forest Fires in Europe

Климатът и горските пожари

EFI Основни фактори за горските пожари

ASPires

Image
Главната цел на проекта е да развие съвременни концепции ...

ASPires

Image
Усъвършенствани системи за предотвратяване и ранно откриване на горски пожари.

ASPires

Image
Очаквани резултати от проекта

ASPires

Image
Партньори по проекта. Крайни потребители.