Добре дошли в портала на проекта ASPires
 

Горските пожари представляват един от основните рискове за природата и защитените горски територии. Откриването на пожара в ранна фаза остава едно от най-големите предизвикателства за изследователите и институциите, участващи в системите за управление на кризи в Европа.

Проектът разработва нов модел на информационна система за ранно откриване, наблюдение и прогнозиране на горските пожари в области от особена важност, осигуряващ висока точност на оценката за опасност от пожар.

Целта на проекта е да разработи усъвършенствани концепции за изграждане на системи за ранно откриване на горски пожари, които да интегрират сензорни мрежи и мобилни (drone) технологии за събиране на данни в съществуващите информационни системи за управление на кризи (CMIS).
 

Благодарим Ви за проявения интерес

Екипът на проект ASPires

14th ANNUAL INTERNATIONAL CSECS CONFERENCE - June 29th to July 2nd 2018

The project will be presented at the 14th ANNUAL INTERNATIONAL CSECS CONFERENCE.

"All conference papers are refereed and the best papers are published in the Computer Science Education & Computer Science Research Journal: ISSN 1313-8624. We welcome professional extended abstracts and full papers. This is a refereed conference. Papers in a wide range of Computer Science research areas ranging from Software Engineering to Information Systems Security are considered for presentation and publication in our proceedings. Computer Science Education topics range from introduction and evaluation of computing programs, curricula, and online courses, to syllabus, laboratories, teaching, and pedagogy. Awards will be given for the Best Student Paper and the Best Mentor."

RETTmobile Exhibition 2018

The ASPires project team members will hold a workshop and take a part in the 18th European Leading Exhibition for Rescue and Mobility in Fulda on the 17th of May 2018.

RETTmobil presents products, innovations and services: products of renowned manufacturers of ambulance and emergency rescue vehicles, as well as renowned exhibitors from the fields of vehicle equipment, emergency medicine, clothing, radio technology, publishers, trade associations, aid associations, fire fighters and armed forces, as well as products from many involved in the sector. 

16th International Conference "Challenges in Higher Education and Research in 21-st Centory"

The ASPires project will be presented on the conference "Challenge in Higher Education and Research in 21-st Centory" in Sozopol, Bulgaria on the 29.05 - 01.06 2018.

Fire exercise with the local Fire Brigades in August 2018

A close collaboration with the fire brigades has been established and the ASPires team were invited by the local fire brigade in Fulda to participate on a fire exercise in the forest and exchange experience with the municipal fire brigades, which will take place in August 2018. Within the fire exercise, representatives of the Ministries of Hessen will be invited and some potential fruitful dialogs and possible cooperation are intended.

Forest Fires in Europe

Климатът и горските пожари

EFI Основни фактори за горските пожари

ASPires

Image
Главната цел на проекта е да развие съвременни концепции ...

ASPires

Image
Усъвършенствани системи за предотвратяване и ранно откриване на горски пожари.

ASPires

Image
Очаквани резултати от проекта

ASPires

Image
Партньори по проекта. Крайни потребители.